» Hoofdmap

Titel: Groen Brugge
Jaartal: 1987
Info:
Tentoonstelling omtrent het groen en het groenbeleid in de Brugse binnenstad.
Campagnebeeld: Siertuin in Groeninge, aan Jan Garemijn toegeschreven schilderij uit 1759. Tot voor enige tijd werd het werk ten onrechte beschouwd als een beeld van de hovingen van de voormalige Eeckhoutabdij.
De meest rechtse toren is effectief de kerktoren van de genoemde abdij. Het gebouwencomplex werd ten tijde van het Franse revolutionaire bewind gesloopt. De andere torens zijn die van de Onze Lieve Vrouwekerk en het belfort met gedrongen spits.