» Hoofdmap

Titel: Mozart Kroningsmis
Jaartal: 1966
Datum: 10 mei
Info:

Het Renaat Veremanskoor onder leiding van Roger Deruwe en het Westvlaams Orkest met Dirk Varendonck als dirigent.