Een blikvanger

Een hart onder de riem van de mannen en vrouwen van de Brugse Groendienst. Niet alleen onze eigen tuin oogt bleekjes, ook het groen in de Brugse straten en parken zucht onder de droogte ...
De affiche dateert uit 1987 en kondigt een tentoonstelling aan in de stadshallen.

Het campagnebeeld "Siertuin in Groeninge", een aan Jan Garemijn toegeschreven schilderij uit 1759. Tot voor enige tijd werd het werk ten onrechte beschouwd als een beeld van de hovingen van de voormalige Eeckhoutabdij.
De meest rechtse toren is effectief de kerktoren van de genoemde abdij. Het gebouwencomplex werd ten tijde van het Franse revolutionaire bewind gesloopt. De andere torens zijn die van de Onze Lieve Vrouwekerk en het belfort met gedrongen spits.