In het najaar van 2012 verscheen in het Brugsch Handelsblad het eerste cursiefje 'Brugge in affiches'.
Gedurende acht jaargangen, tot oktober 2020, kwamen in totaal vierhonderd Brugse affiches aan bod waarbij elke week een verhaal werd verteld. Soms betrof het een oude affiche, soms een meer recente. Maar meestal werd ze gelinkt aan een actuele situatie.