» Hoofdmap

Titel: Plechtige viering van den missie-zondag
Jaartal: 1935?
Drukkerij: Walleyn
Info:
Een niet gedateerde affiche omtrent een missie-zondag in de jaren waarin, volgens de gegevens op het document, Henricus LAMIROY bisschop van Brugge was. Dat betekent: in de tijdspanne van 1931 tot aan Lamiroy's overlijden op 10 mei 1952.
Alleen in de jaren 1935, 1940 en 1946 viel de 20e oktober op een zondag. Voor zover wij konden nagaan, bestond bioscoop "Familiecinema" van het begin van de jaren dertig tot aan het uitbreken van de oorlog. Dat impliceert, dat 1946 afvalt. Blijven over: 1935 en 1940. Aangezien Brugge vanaf mei 1940 de oorlog moet zien te overleven, lijkt dat jaar niet echt een optie. Blijft over: zondag 20 oktober 1935. Dat op de affiche de oude spelling wordt toegepast, bevestigt de datering voor de tweede wereldoorlog, al is anderzijds niet het sterkste argument.
In deze categorie-map bevindt zich een vergelijkbare affiche, die wellicht uit hetzelfde jaar dateert.