» Hoofdmap

Titel: Tentoonstelling Brugs tin
Jaartal: 1987
Info:
Tentoonstelling in de Saaihalle in de Vlamingstraat, in die dagen blijkbaar wordt omschreven als "cultureel centrum".