» Hoofdmap

Titel: Ville de Bruges - Cort�ge historique - Tournoi de l'arbre d'or
Jaartal: 1907
Ontwerp: Flori Van Acker
Drukkerij: Leon De Haene
Info:
Het Groot Tornooi van de Gouden Boom vond plaats ter gelegenheid van de havenfestiviteiten van 1907.  In hetzelfde kader situeert zich de tentoonstelling rond het Gulden Vlies in het Provinciaal Hof, ook met twee affiches naar ontwerp van Flori Van Acker. In vergelijking met die ontwerpen is dit biljet erg sober, zowel wat opbouw betreft, als op het vlak van de inkleuring. In opvallend sombere kleuren stelt de affiche Antoine de Bourgogne voor, staande naast zijn paard, met de tornooilans bij de hand. Het is ons niet duidelijk, waarom Van Acker bij deze opdracht niet koos voor de triomfantelijke stijl van de twee tentoonstellingsaffiches. Nochtans beschikte hij ook hier over dezelfde technische faciliteiten, aangezien ook dit biljet tot stand kwam bij lithograaf Léon De Haene. In feite was het hier aangekondigde intitiatief een verre voorloper van zowel de Gouden Boomstoet, zoals die vanaf 1958 zou worden georganiseerd, als van het Groot Tornooi van 1974.
Campagnebeeld: voorstelling van Antoine de Bourgogne, die zijn bijnaam Grand batard de Bourgogne (Groot-bastaard van Bourgondie) droeg als ware het een eretitel. Hij was effectief een bastaard van Filips de Goede.
En betrokken bij het legendarische tornooi van de Gouden Boom in 1468, naar aanleiding van het huwelijk van Karel de Stoute met Margaretha van York.