» Hoofdmap

Titel: erfgoed dat verdwijnt
Jaartal: 2011
Gekende formaten: A4
Info:
De Unesco-discussie  wordt ook met affiches gevoed. In de binnenstad verschijnen voorjaar 2011 twee kleine vensteraffiches met als tekst “BRUGGE unesco werelderfgoed in gevaar” en “erfgoed dat verdwijnt is verarming”. De burgemeester is not amused.
Niet  meer dan rudimentaire A4-tjes zijn het, met een bewust nonchalant ontwerp. Waar  zagen wij dit idee eeder? Juist,ja: in de omgeving van de site Oud Sint-Jan, ten  tijde van de Museum of History-affaire.
Op één van de affiches wordt verwezen naar de vzw Erfgoedforum Brugge.