Disclaimer

Op de afbeeldingen op deze website berusten auteursrechten. Niets mag zonder voorafgaande toestemming worden gekopieerd, vermenigvuldigd of verder verspreid.

Dit is eerder een pleidooi dan een traditionele disclaimer. Immers: deze site heeft tot bestaansreden het ontsluiten van een prive-collectie. De beheerder van deze site betracht geen enkel commercieel oogmerk. Dat is vandaag niet het geval en zal ook in de toekomst niet veranderen.

Om onrechtmatig gebruik door derden tegen te gaan, werden de afbeeldingen op deze site voorzien van een watermerk.

Voor het weergeven van de afbeeldingen heeft de beheerder getracht, de toestemming te bekomen van de personen die rechten kunnen laten gelden op het afgebeelde materiaal.

Een aantal rechthebbenden werden evenwel niet bereikt.

Wie meent, rechten te kunnen laten gelden op een of meerdere afbeeldingen op deze site, en bezwaren heeft tegen de weergave ervan, wordt verzocht contact op te nemen via onze contactpagina.

De beheerder zal desgewenst de betreffende afbeelding(en) verwijderen van de site.

De beheerder dankt van harte de eventuele rechthebbenden die geen bezwaar hebben tegen het gebruik van hun creatie op deze belangeloze site.

Groeten!