Een Franse brug in Brugge

Brugge en zijn bruggen …
… van een oud verhaal gesproken.

’t Was zo’n lome dag op de schoolbanken, in een tijd toen iedere leraar nog een bijnaam had. De man die vooraan in de klas zijn best deed om onze aandacht gaande te houden noemden we Simonne. Slappe Simonne, eigenlijk, volgens ons ongenadige oordeel kwam dat overeen met de slungelige manier waarop hij bewoog. En Simonne had een reputatie. Op twee vlakken. Vooreerst liet hij zich makkelijk afleiden. Stelde je een vraag die in de verste verte niets met de leerstof van doen had, ging hij aan ’t vertellen. Je kon er donder op zeggen, dat nu en dan iemand die geen zin had in de les, hem om de tuin wist te leiden.
En daarnaast was er zijn bijzondere kijk op de wereld. Steevast begon  Simonne het eerste lesuur van de dag  met een soort gepreveld gebed. En als we daar dan uitleg over vroegen, waren we zoet voor op zijn minst een kwartier.  Zijn tekst bleek een fragment van het Wilhelmus, het Nederlandse equivalent van ons Belgisch Volkslied. Simonne was, zo vertelde hij trots, een overtuigd Dietslander. Voor hem waren Vlaanderen en Nederland één natie. Of tenminste, dat hoorde zo te zijn. Vlaanderen boven! Of liever, Dietsland boven! Vlamingen en Walen? Een andere wereld! Zo’n mens, dus. Ge ziet van hier dat we af en toe vroegen hoe dat ook weer zat met dat Wilhelmus van hem.

Donderdag 4 april 1974 …de nog niet eens voltooide brug over het kanaal wordt gedynamiteerd.
Bron: Stadsarchief Brugge – www.erfgoedbrugge.be

Maar dan die keer, dus. Midden die saaie lesdag, ineens, een oorverdovend gedaver in de verte. Een klaslokaal met trillende ruiten. En dan was ‘t weer stil. Maar we wisten wat het was, want het zou vandaag gebeuren. ’t Was de hoge brug die ze pas hadden gebouwd, over het kanaal naar Gent. Die zou het sluitstuk van de nieuwe Ringlaan worden. Voortaan zou je vanuit Sint-Kruis om de stad heen naar ’t station rijden. Tot die tijd kon dat van die kant van ’t stad alleen maar doorheen de binnenstad. Maar dat sluitstuk, die brug, was nog niet eens in gebruik en nu al zaten barsten in de betonconstructie. En dus moest het bruggevaarte worden neergehaald. Om het te herbouwen. ’t Leger kwam eraan te pas, het  hele boeltje werd gedynamiteerd. Die knal was het!

Brugge en zijn verkeer …
… van nóg een oud verhaal gesproken …

De rest van de les deed Simonne zijn reputatie alle eer aan. Hij liet zijn leerstof voor wat ze was en begon een discours. Immers, de wijze man wist wat was misgelopen! De brug was ontworpen door Franse ingenieurs! Franse, stel je voor! En dan te bedenken dat onze Hollandse broeders, met al hun expertise omtrent waterwerken en bruggen, dat ongetwijfeld veel deskundiger hadden aangepakt! Jongens, zo zie je maar hoe schoon het zou wezen, wij en die van Holland samen! We knikten instemmend en de schoolbel rinkelde.
Ik dacht aan Simonne zaliger, toen ik las over een nieuwe brug die ze plannen bij ’t station. Een passage waarlangs voetgangers en fietsers de bijzonder drukke Ringlaan zouden oversteken. Daar valt veel voor te zeggen, nu bij ’t station, langs die ooit nieuwe ringlaan, dag in dag uit kolonnes auto’s passeren.
Al hoor ik, ergens in een Diets Walhalla, iemand zuchten …
Dat ze bij het bouwen van die nieuwe brug toch best te rade gaan bij onze noorderburen. Pardon, bij onze volksgenoten.

Gepost in Het Brugge van nu, Het Brugge van toen, Van wielen en op weg zijn | 11 reacties

’t Zijn meelopers …

Marie Pintelon (1894-1969) krijgt een straatnaam
in Sint-Andries

’t Zijn toch zulke meelopers, onze politiekers!
– Hoezo?
– ’t Is toch waar, zie ze op de kar springen van ’t minste modegrilletje dat passeert! Daar was laatst een meisje van de televisie dat meende dat te weinig straten naar vrouwen zijn vernoemd. En kijk, daar komen de verkozenen onzer stede met het heugelijke nieuws: Brugge krijgt een paar vrouwelijke straatnamen! Meelopers zijn het!

– Tja, als ge ’t zo bekijkt …
Men vertelt mij dat één van die straten wordt genoemd naar Marie Pintelon. Haar naam en faam hoort bij de kraamkliniek langs de Sint-Annarei. Veel Bruggelingen herinneren zich dat moederhuis. Als ze er al niet geboren zijn. Het moederhuis kwam er in de jaren dertig, op initiatief van onder meer vroedvrouw Marie Pintelon.
Een vroedvrouw stond aan de wieg van een moederhuis, flauwer kunnen we onze woordspelingen moeilijk bedenken.

Jeanine Behaeghel’s
eerste solotentoonstelling
in het Huidevettershuis, 1965

Affiches van Jeanine, onmiskenbaar kinderen van hun tijd …

En er komt een Jeanine Behaeghelstraat. Jeanine Behaeghel willen wij u met graagte duiden. Haar tachtigste verjaardag hadden we vorig jaar gevierd, mocht zij nog onder ons zijn. Jeanine overleed in 1993, amper drieënvijftig jaar jong. Het artistieke testament dat zij ons nalaat, beslaat nogal wat hoofdstukken. Nadat zij hier in Brugge de basis van haar grafische loopbaan legde als leerlinge van onder meer Albert Setola en Luc De Jaegher, trok ze naar de kunstacademie van Düsseldorf en naar London. De titel van haar expositie in ‘t Huidevettershuis, ‘Studio Behaeghel, publicitaire grafiek & fotografie’, zegt waar ze op dat moment, in 1965, voor stond. Geheel onbekend was ze toen al niet meer in Brugge.
Het logo-visje van de Korrekelder, dwergtheatertje aan het Kraanplein, was van haar hand. En nogal wat frisse afficheontwerpen waarmee de Korre in die jaren Brugge grafisch wakker schudde.

Maar Jeanine wou en ging vooruit. En gaandeweg liet zij boekomslagen, affiches en advertenties voor wat ze waren en ging zij schilderen. Een eigen taal bedenken. “Plastische stenogrammen” noemde zij haar werk. En ergens in de jaren tachtig ging ze beeldhouwen.
Komt u wel eens in de Biekorfbibliotheek? Het stille achtertuintje, waarlangs u de bib uit gaat, naar de parking, kant Naaldenstraat? Midden een in winterslaap gedompeld stukje groen prijkt op een grijze sokkel een getorste sculptuur. Een zweem van mos op het witte marmer geeft het beeld iets van berusting. “Penelope” van Jeanine Behaeghel.


Wat een parcours: van speelse affiches voor een vestzaktheatertje naar een universum dat van steen is, maar eigenlijk van leven. Het is het parcours van Jeanine Behaeghel, naar wie straks een nieuwe straat wordt genoemd, ergens bij de Sint-Pietersplas, op een boogscheut van de plek waar ooit haar atelier en woonst was.

‘Penelope’ in de binnentuin van de Biekorf

Jeanine was met veel meer doende dan met affiches. Maar toch, een straatnaam, de afficheverzamelaar wordt daar stil blij van. Een paar straten die aan dames worden toegekend, ’t is een voornemen van onze politici. Onze politiekers, zijn ’t meelopers? Ik loop met plezier een eindje mee.

Jeanine Behaeghel
(1940-1993)
Gepost in Het Brugge van nu, Het Brugge van toen, Over toneel, Van schilderen en plaasteren | 8 reacties

Brand in het hospitaal!

Langlopende exposities, ze zouden ze moeten verbieden. Zo’n tentoonstelling waar je een heel seizoen naar toe kan, da’s om moeilijkheden vragen. Of ze zouden je op z’n minst een berichtje mogen sturen als ’t bijna gedaan is. Ondergetekende weet er als geschoold uitsteller alles van. ‘Ha, die expositie loopt nog twee maanden? We hebben nog een zee van tijd!’ Maar uitstel en afstel, ge kent het. Ineens is zo’n zee van tijd opgedroogd en kan je ’t vergeten.
’t Scheelde niet veel of ook ‘Memling Now’ ging aan mijn neus voorbij. Maar kijk, ’t is verlengd, tot eind deze maand. Waarvoor dank. Een nichtje belde mij met de vraag of ik er met haar heen wou. Want nonkel Pol kennende, liep hij zeker al een paar keer langs op die tentoonstelling, hij zou haar vast wel deskundig kunnen rondleiden. Waarna nonkel Pol moest bekennen … dat hij zijn bezoek aan ‘Memling Now’ had uitgesteld …

Waarde lezer, nog even, tot eind februari kan u terecht in ’t hospitaalmuseum in de Katelijnestraat voor ‘Memling Now’. Advies van een uitsteller: stel uw bezoek niet uit.
Voor dat nichtje van ons was Hans Memling een weerzien na heel veel jaren. Ze vertelde hoe ze als klein meisje aan de hand van haar grootmoeder in Groeninge de fameuze Hans Memling-tentoonstelling bezocht. Dat was in 1994, wist ik haar te melden.
De expositie die nu loopt is van een heel ander kaliber. In de schaduw van de gekende meesterwerken van Memling laten hedendaagse kunstenaars van alle kanten van de wereld zich meeslepen door wat de schilder lang geleden heeft gekonterfeit.
Memling krijgt een paar gevestigde namen over de vloer. Wel kunstvolk waar hij ongetwijfeld vreemd van opkijkt. Meteen bij het begin staat of ligt een moeilijk te omschrijven sculptuur. Een half weggesmolten, gotisch altaar? Je ziet drieluikjes zoals de meester ze destijds schilderde, maar daarop geen portretten van de middeleeuwse elite, wel de strakke blik van straatjongens uit New York, in baskettenue. Op de zolder, onder het grootse middeleeuwse gebinte, brengt een trage video je middenin een brandend boslandschap. De hitte van het beeld laait op in de houten stilte. Videokunstenaar David Claerbout op z’n sterkst.
Niet alles op de tentoonstelling heeft die kracht, maar mijn nichtje en haar nonkel appreciëren toch een aardig deel ervan. Weer buiten, op de kasseien van de Katelijnestraat, passeert een lichte huivering bij de gedachte, de vraag, hoe Hans Memling zelf zou aankijken tegen wat hier wordt getoond.
Ontwaart hij, met zijn middeleeuwse blik, in die kunst, voor hem vijf eeuwen verderop in de tijd, de duivel? Help, het hospitaal in brand! Of knikt hij instemmend, in een poging om te begrijpen?
Al goed en wel, maar laat ons dat denkspel een keer toepassen op onszelf. Zet ons af, vijfhonderd jaar ver in de toekomst, op een tentoonstelling in dit tegen dan nog veel oudere gebouw. Zullen wij allicht ook grote ogen trekken?
Maar weet je wat ik vooral hoop? Dat ze in die zesentwintigste eeuw toch al op ’t gedacht gekomen zijn, om de mensen een mailtje te sturen als hun  expositie bijna afgelopen is.

Gepost in Het Brugge van toen, Van schilderen en plaasteren | 7 reacties

Gepost in Zonder categorie, voorlopig | Plaats een reactie

Kris en nonkel Henri

Wat ons geheugen meeneemt en wat het laat liggen. Vorige week probeer ik mij voor de geest te halen wanneer we Kris De Bruyne voor het laatst zagen. Niet meer te achterhalen, meent mijn huisgenote. Net wanneer ik dat beaam, komt mijn nochtans veelal lamentabele memorie aanzetten met het soort verband waar ik zelf van opkijk.
Onze herinneringen zijn een koffer vol papieren, een rommeltje. Maar toch, diep je daaruit één zo’n blad met herinneringen op, hangt een ander papiertje er onverwacht aan vast.

We zitten in de stadsschouwburg, een winteravond. Een goeie plek, ergens middenin, parterre. Kris De Bruyne met zijn groep, bijgekleurd door een handvol strijkers. Deze jongen heeft een boontje voor de liedjes waarmee Kris een presentabel oeuvre uitbouwde, dus dat kan moeilijk mis lopen. En het loopt niet mis. Al kom ik na het concert, op weg naar huis, tot de conclusie dat Kris niet met een repertoire uitpakt waar je vrolijk van opkikkert. Een vaststelling die mijn wederhelft volmondig beaamt. Was zij liever thuis gebleven, vanavond? Misschien geldt dat ook voor mij.

Er stonden meer namen op de affiche,
dat weekend in de Zeven Torentjes,
maar op de affiche prijkte
een flink besnorde Kris De Bruyne.

Maar hoe gaat dat. Een paar maanden vooraf kocht je kaarten voor een beloftevolle avond, een concert van een begenadigd liedjesschrijver. Maar net als het verleden neemt ook de toekomst ons te grazen. Ze laat niet in haar kaarten kijken, waarom zou ze. En dus staat daar zoveel weken later ineens dat concert op je kalender. En is de dag ervoor iemand overleden. Een oude oom, een minzaam mens met wie het aangenaam omgaan was. Nonkel Henri, hij stierf in de winter van 1999.
Het stemt je triest maar ’t leven gaat door, toch? Een nieuwe dag vangt aan zoals dagen dat doen, ook al ging iemand dood. En wat verstrooiing zal ons goed doen, zeker? En dus zit je die avond toch maar in een schouwburg. Liedjes, applaus. En een beetje verdriet.

We zagen Kris De Bruyne verschillende keren aan het werk. In Loppem en ooit een keer in een tent bij de Zeven Torentjes in Assebroek. In de stadsschouwburg, ook. Op een zaterdagavond en ’t was in het jaar 1999, dat weet ik zeker, nu. Het was de laatste keer dat we Kris hoorden. Dat weet ik ook zeker. Sinds vorige week.
Doe nonkel Henri de groeten van ons, Kris, wil je?

Gepost in Van zingen en spelen | 13 reacties

Kinderen, kids en helden …

Een groet aan Jaak Vissenaken
De woorden waarmee wij onze dagdagelijkse babbels stofferen, staat u ooit stil bij wat ze betekenen? Een huis en een woning, je woont in allebei, wat maakt het uit. En, om maar iets te vragen, wat wil het woord ‘kind‘ zeggen? Kom, doe niet flauw, dat weet het kleinste kind. Okee, maar stel de vraag, tot wanneer een kind een kind is, en we worden alert! Hola, ’t gaat over onze kids! Ja, papa, mama, over uw kinderen.
Mijn kameraadjes en ik, wij waren destijds geen kids. Kinderen des te meer. En tot wanneer waren wij dat? Een paar dagen geleden verrasten mijn gedachten mij met een onvermoed antwoord op die vraag.
’t Was op een onverwacht moment, ik las over het overlijden van Jaak Vissenaken. Van alle acteurs was Jaak niet de meest legendarische. Geen Jan Decleir of Matthias Schoenaerts. Maar toch een begenadigd acteur, een goeie die ook wel een keer regie deed. Bruggeling, trouwens, en dus ging ik op zoek naar meer info. En affiches.

Begin jaren zeventig was ‘De Bruiloft’ van Bertolt Brecht een regie van hem. Een verrassend concept, in onze beurshal werden de toeschouwers verwelkomd als genodigden op een echt trouwfeest, vertelde mij Tony Willems die in het stuk meespeelde. Met Annelies Vaes, de vrouw van zijn leven, stond Jaak in de Korrekelder. Met ‘Pas de deux’ van Hugo Claus en met ‘Spiegels’. En hij trok vele en volle zalen, zowel hier als bij onze noorderburen met ‘De Vrije Madam’, een stuk van onze eigen Rudy Geldof.
En hij had een rol in ‘De Vorstinnen van Brugge’, op de vaderlandse televisie. En, naar ik meen, ook een paar bijrolletjes in reeksen waar de kinderen die wij waren naar keken. In zwart-wit, wat dacht je. Dat was me wat, die wekelijkse hoogtepunten in ons kleine bestaan. Series, buitenlandse of van onze eigen BRT, het maakte niks uit. Zorro, Kapitein Zeppos, Batman, Johan en de Alverman, heldenverhalen! En weet je wat? Die helden, dat waren geen acteurs! Senne Rouffaer? Neen, dat was ècht kapitein Zeppos, punt!
En dat brengt mij bij mijn recente bedenking. Bij het antwoord op de vraag, tot wanneer je kind bent. Je bent kind zolang je helden op tv ook èchte helden zijn . Tot de dag, de spijtige dag, waarop je door hebt dat er geacteerd wordt. Of mijn stelling klopt, laat ik graag over aan mensen die daar geleerde meningen over hebben.
Maar ik zit er, meen ik, niet ver naast.


Als Jean-Baptiste Bariseele met zijn nichtje Bietje in ‘De Vorstinnen van Brugge’

In de krant stond dat Jaak Vissenaken vooral bekend is van een kinderreeks in de jaren negentig. Ik kan mij ‘Postbus X’ amper voor de geest halen, maar het was populair bij het klein grut van die tijd. Was Jaak daarin ook niet één of andere held? Dan zagen de kinderkijkers geen Jaak, wel een held! We zijn een kwarteeuw verder, sommige van de kinderen die dweepten met ‘Postbus X’ hebben inmiddels zelf kinderen op de wereld gezet. Kinderen met weer nieuwe verhalen van op tv.
Wat ik jullie, kleine mannetjes en vrouwtjes, ‘kids’, toewens?
Dat je je helden lang mag koesteren. Tot je op een keer , geen ontkomen aan, merkt dat achter de bühne acteurs voor je klaarstaan. Mensen zoals jij en ik.
Maar niet getreurd. Er opent zich een nieuw gordijn. Een ander kijken, een ander zien. Het zien van acteertalent. En, stel je voor, misschien is het je gegund, het talent om je zelf thuis te voelen op dat podium. Een plek waar je nooit genoeg van krijgt. Al heb ik dat laatste alleen van horen zeggen.

Jaak Vissenaken en Annelies Vaes in ‘Spiegels’ in de Korrekelder, 1976.
Gepost in Over toneel | 6 reacties

Dries is dul

Dries is dul. Voor wie niet vertrouwd is met onze streektaal, als een West-Vlaming ‘dul’ is, dan is hij ‘boos’. En kent u het woord ‘verbouwereerd’? Da’s geen dialect,  het staat gewoon in de dikke Van Dale als synoniem voor ‘verbijsterd’. Dus is Dries, naast dul, ook verbouwereerd.
Los van de vraag of hij daar reden toe heeft, willen wij eerst even onze bezorgdheid uiten. Want de heer Andries Van den Abeele, over die mens gaat het, is al een eind voorbij de tachtig en voor lieden van zijn leeftijd is dul zijn niet gezond. Voor u en mij ook niet, overigens, maar ’t kan wel opluchten. Hopelijk lucht het ook Dries op, want hij is ècht wel dul.

Wie is Andries Van den Abeele ook weer? Even een paar trefwoorden. Zette zich vanaf de zestiger jaren met Stichting Marcus Gerards in voor restauratie van oude panden in de binnenstad. En in de lokale politiek werd hij een kernspeler. In 1972 zette hij zijn schouders onder een ‘structuurplan’ dat de toekomst van Brugge uittekende, een spraakmakend document. Later was hij één van de voortrekkers van ‘SOS voor een leefbaar Brugge’. En transfereerde hij van de toenmalige CVP naar de Liberalen, maar dat terzijde. Want wij willen hier verder ingaan op de huidige gramschap van Dries.

Die heeft van doen met de wijze waarop zijn Stichting Marcus Gerards plots weer onder de aandacht komt. Er verscheen een boek, ‘Een droom van een stad’ van Eric Van Hove. ’t Lezen waard, maar de manier waarop zijn stichting daarin aan bod komt, daar is hij niet content mee. Het is vooral een prentje in dat boek dat hem de gordijnen in jaagt. Een prentje?

Wel, ’t zit zo. ‘De Lastige Bruggeling’ was een krantje, lang geleden. Een ongegeneerd naar links leunend gazetje dat graag een weinig vleiend portret schetste van de Stichting Marcus Gerards. De spotprent waar Dries boos om is stond ooit in de Lastige. Een skelet met vlammend zwaard jaagt mensen hun huis uit. Op de gevel prijkt een plakkaat dat zegt dat Stichting Marcus Gerards het pand restaureert. En een meneer zwaait likkebaardend met bankbiljetten. De Stichting als vehikel om ’t kapitaal te dienen, zeg maar. En daar lacht Dries niet mee.

We verstaan u, Dries, maar ach, ’t is een prent uit de Lastige Bruggeling. Ze is in zwart-wit en wat ze vertelde was dat ook. De cartoon wordt in het nieuwe boek ‘profetisch’ genoemd, de auteur had dat genuanceerder gekund. Maar die mens zat destijds in de redactie van de Lastige, dat weet gij ook, Dries. En we pakken toch allemaal graag een keer uit met de straffe stoten uit onze apenjaren?
Dus ge moogt u niet zo dul maken, meneer Andries, da’s slecht voor uw tikker.
Weet ge wat, ik heb  hier nog ergens een oude langspeelplaat liggen. Hebt ge een pick-up in huis, ge moogt ze een keer lenen. Ze is van 1972, u was druk doende met het structuurplan, voor muziekjes was geen tijd. Eric Van Hove kende ze allicht wellicht wel, in dat in patchoeli dampende studentenkot waar hij een tijdje later stoute stukjes begon te pennen voor de Lastige Bruggeling. Leg ze maar een keer op, Dries, muziek verzacht de zeden. ’t Gaat helpen om u niet meer zo dul te maken. Ge kunt altijd wat leren van liedjes. ’t Is een plaat van Rod Stewart, ze heet ‘Never a dull moment’.

Gepost in Het Brugge van nu, Het Brugge van toen, Van Brugse politiek | 12 reacties

Onze huisdichter, een oude affiche en een foto …

Soms heeft P. Somerlant, onze huisdichter genoeg aan een oude affiche … of een foto. Of allebei. De foto is van Rudy De Nolf, waarvoor dank … De affiche dateert van 1981 en kondigt de publicatie aan van een nieuw boek van wijlen Jaak A. Rau, vaandeldrager omtrent erfgoedfotografie in onze regio.
U vindt meer van P. Somerlant op de pagina ‘onze huisdichter’, die u bij de hoofding kan aanvinken.

Gepost in Zonder categorie, voorlopig | Plaats een reactie

De koorleider, de kastelein en de kasteelheer

Laat mij u vertellen over de koorleider, de kastelein en de kasteelheer.

Een tijd lang presenteerde het koor Bladelin zijn concerten met affiches die samen uitgroeiden tot een niet onaardige reeks.

Hoeveel Bruggelingen zingen? Om ze allemaal op te lijsten zijn ze met te veel. Zoek even en je komt al snel een tiental Brugse koren op het spoor. Da’s samen al veel volk met veel noten op hun zang. En ondergetekende is er dan nog niet bij geteld. Want weet u, in een vorig, jong leven spendeerde deze jongen redelijk wat tijd in de muziekschool. Waar men hem op subtiele wijze aan ’t verstand bracht dat zijn zangtalent het best tot zijn recht komt onder de douche.
De Brugse koren moeten het zonder mijn solide tenor stellen en slagen daar aardig in.
Zo ook het zanggezelschap dat zich Bladelin noemt. Omdat dit een blog is die het van affiches moet hebben, maar ook omdat ze niet onaardig zijn, toon ik u met plezier een paar affiches waarmee het koor een aantal jaren geleden zijn concerten aankondigde. Keer op keer verfraaid met een met kennis van zaken getekend portret dat verwees naar de muziek in kwestie. Op die affiches wordt Patrick Beuckels vermeld als dirigent.

Die Patrick liep ook muziekschool, maar kan wel zonder schaamte onder de douche vandaan komen. Maakte naam als traversospeler. En als koorleider, dus. En wat is ècht doorslaggevend op zijn CV? Koorleider Patrick zat op school ooit bij mij in de klas! Hoeveel troeven kan een mens verzamelen?
De naam van zijn koor, Bladelin, is niet zomaar een  naam, het is er eentje met historische weerklank. Pieter Bladelin was in het Brugge van de jaren veertienhonderd een meneer met aanzien. Had meer dan één vinger in de financiële pap bij de Orde van het Gulden Vlies en dus binnen de intieme kring van Bourgondiër Filips de Goede. Dat bracht wat geld op waarmee Pieter kunst verzamelde. Een triptiek van Rogier van der Weyden, om maar een kleinigheid te noemen.

‘De geboorte’ van Rogier van der Weyden, de figuur rechts is opdrachtgever Pieter Bladelin. Op de achtergrond prijkt zijn kasteel van Middelburg.

En Pieter Bladelin bouwde in de Naaldenstraat het stadspaleis dat nog altijd zijn naam draagt. En ook een kasteel nabij Maldegem, op gronden die afkomstig waren van een abdij in het Zeeuwse Middelburg. Rond dat slot begon Pieter een dorp te bouwen, hij droomde ervan om dat nieuwe Middelburg tot een stad te laten uitgroeien.
Na al die eeuwen blijft van Pieter’s buitenverblijf-kasteel weinig of niets over en vandaag is zijn Middelburg een slaperig grensdorp. Een aantal jaren geleden kwamen een paar mensen daar op het idee om de fundamenten van Bladelin’s kasteel op te graven. En nu lees ik in de krant dat ze van plan zijn om ‘een replica van het kasteel van Bladelin’ te bouwen.

Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ze gaan dat kasteel toch niet steen voor steen herbouwen? Om er het fijne van te weten moet ik bij gelegenheid maar een keer langs gaan bij Paul Verstraete, die in Middelburg een kroeg runt. Waarom bij hem?
Wel, kastelein Paul was één van de voortrekkers bij die opgravingen, destijds. En wat meer is … ook Paul genoot zowaar ooit het voorrecht om bij mij in de klas te zitten!
En Pieter Bladelin? Neen, jammer, kasteelheer Pieter, gij kunt niet pochen dat ge samen met mij school liep.
Ge kunt nooit alles bereiken in ’t leven.

Gepost in Het Brugge van toen, Van zingen en spelen | 9 reacties

Op naar de Bastille!

Mijn wederhelft is een stout madammeke. ‘Wil je de aandacht van de lezer, kies een stevige openingszin.’, ik wed dat je het advies aantreft in elke cursus ‘creatief schrijven’. En kijk, u bent meteen bij de les, lezer. Met dank aan,  nou ja, mijn huisgenote. Leest u vooral door, over een avontuur uit vroeger tijden,  hier in Brugge.

De Bastille … bijna kreeg Brugge zijn eigen versie van de iconische bestorming

Al vatten we het aan in het verre Washington DC, amper een dag of tien geleden. Waar een troep op drift geraakte malcontenten het centrum van de Amerikaanse politiek herleidt tot een rommelmarkt, wat en passant een handvol mensenlevens kost. ‘Collateral damage’ heet dat in oorlogstermen. Het lijkt heel even de bestorming van de Bastille, anno 2021. Maar de in dit geval volstrekt foute revolutie blijft uit. Tragiek kan tegelijk schokkend èn fascinerend zijn. Het zal Amerika lang heugen.
‘Maar hier bij ons staan we toch, loof de goden, ver af van dat soort onnozelheden? Ja, toch?’
‘Wel, eh … ja.’
‘Hoezo, wel, eehhh?’

Broederlijk naast mekaar op één affiche, het belfort èn het Provinciaal Hof,
heel even bijna de ‘Bastille’ van Brugge …

Episode twee, we  nemen u mee op een flashback, helemaal naar het voorjaar van het schone 1993. Plaats van actie, de Markt in Brugge. We zijn in het gezelschap van betogend volk uit wat we vandaag als ‘social profitsector’ omschrijven, in die dagen nog ‘de gehandicaptenzorg’. Opvoeders en al wie in de branche actief is, lieden die hun werksituatie en de gelden die de overheid daarvoor ter beschikking heeft, in vraag stellen. Die vraag klinkt al een tijd, om de week is er ergens een actie die ze onder de aandacht van het publiek houdt. En dat publiek heeft er begrip voor, dat weet ook de politiek. Vandaag komt de provincieraad bijeen in het Provinciaal Hof. De betogers zijn met een heleboel en zelfverzekerd. Bij het betreden van het statige bordes ondertekenen sommige provincieraadsleden aarzelend de petitie die hen onder de neus wordt geschoven. Anderen trekken die neus minachtend op, goed voor gejoel en fluitconcerten. En ’t is in die tegelijk ondeugende en strijdvaardige ambiance dat een handvol betogers lachend op ’t idee komen,Mochten we hier nu een keer gewoon naar binnen wandelen, zou dat lukken?Een stel jongedames, niemand die erop let. Met een vakbondsvlag onder de arm geraken ze tot hun eigen verbazing langs de wenteltrap op de bovenverdieping, in de receptiezaal boven de ingang.
Op een tafel onder het raam, tientallen aperitiefglazen, wachtend op de drink na de raadszitting. Wat denk je, onze vlag, buiten aan dat venster? Krijgen we het open?Maar zware, antieke vensterramen hebben zo hun manier van roekeloos open zwaaien, vooral als een onverwacht tochtige wind een handje helpt. De stoet glimmende glazen op de tafel wankelt maar blijft overeind. Collateral damage, op het nippertje vermeden. Maar meer is niet nodig om een stel jongedames  de schrik van de dag te bezorgen. Einde revolutie. En voor ze ’t weten staan mijn ondeugende wederhelft en haar vriendinnen weer buiten, tussen hun medebetogers, gniffelend om wat ze net uitspookten.
Een ‘heldenverhaal’ waar actievoerende, stoute madammekes lang nadat de protestacties voorbij zijn, nog vrolijk van nagenieten. Een verhaal dat de levensgezel van één van hen jaren later nog van pas komt.

Gepost in Het Brugge van toen, Van Brugse politiek | 9 reacties

Reizen Coucke …

Waar de Speelmansrei bij het Zand in de donkere tunnel onder het plein verdwijnt, maakt de bootsman rechtsomkeer. Hoe benoem je zo’n manoeuvre in scheepstermen? Stuurboordomkeer? Het water is hier zo ondiep, je ziet hoe de nochtans voorzichtig draaiende schroef de slibberige bodem omwoelt. Nog iets dichter bij de onheilspellend ogende spelonk en ons bootje loopt vast. Een ‘vlet‘, zo noemen de gasten van de zeescouts het kleine vaartuig waarmee ze ons tot hier brachten. We keren terug, helemaal naar de Langerei, waar we aan boord gingen. Maar al varen we over hetzelfde traject, ook nu kom je ogen tekort.

Wat een buitenkans om een Brugse waterloop te volgen waarvan je een deel vanop het droge nooit te zien krijgt. Links, pardon, aan bakboord, de oude tuinmuur van het Sebrechtspark en aan stuurboord de vaak smaakvol aangelegde tuinen van de Moerstraat. Onder de verrassend hoge Leeuwenbrug, waar de reie onder twee van de drie bogen in de loop der eeuwen dichtslibde. De waterweg werd hier smaller en de bewoners van aanpalende panden grepen graag de kans om die ‘verlanding’ in te palmen bij hun tuin. Het bleef cijnsgrond, stadseigendom, dat wel. De tocht gaat langs de gotische erker van goudsmid Herman van Outvelde, voorbij het restant van de eerste omwalling bij de Pottenmakersstraat, onder de majestueuze Augustijnenbrug.  De Gouden Handrei brengt ons, onder een laatste brug door, terug op de Langerei.

‘De Brugse reien, aders van de stad’ en ‘Het vloeibare goud’, twee uitgaven waarin Edmond vertelt over het leven langs en op de reien.

En daar aan de aanlegsteiger zit, geduldig maar glunderend op ons wachtend, Edmond Coucke, nestor van de Brugse botengilde. Onze verkenning van het meest avontuurlijke deel van de Brugse reien zit erop. Mijn collega-gids Mia en ikzelf overlopen nog wat praktische afspraken met de bootsman van de zeescouts. Zij staan het komende Open Monumentenweekend paraat met twee zo’n ‘vletjes, stuurman incluis. Twee dagen lang krijgen wij de kans om op en af te varen, telkens met een tiental passagiers, goed voor een lichtjes onvergetelijke tocht.


We kaarten nog na met Edmond, over zijn lange levensweg. Zeg maar vaarweg, hij is sinds zijn jeugd in de weer met bootjes op de reien. En die jongenstijd van hem mag je situeren in de jaren dertig, Edmond is een heer op leeftijd. En zo komt hij ook over, als een heer die met amper verholen trots terugblikt op een boeiend leven.
Een verhaal waarover hij ook uitgebreid vertelt in ‘Het vloeibare goud’, boekje dat mijn zonet genoemde mede-gids Mia Lingier samen met hem schreef over het toeristische reilen en zeilen op de Brugse binnenwateren. En terwijl hij ons op sleeptouw neemt doorheen dat waterleven, komt ook Edmond’s droom ter sprake. Een droom waar ooit ook een Brugs burgemeester mee uitpakte. Zou het niet wat zijn, mocht je bij de Spiegelrei kunnen doorvaren, onder ’t Zand? Of straffer nog, laten we de reie op ’t Zand weer open maken, zoals in de middeleeuwen! Om dan langs het Kapucijnenreitje en op de reie die verborgen ligt in de achtertuin van het begijnhof, helemaal tot aan ’t Minnewater te varen … Edmond bleef het leven langs de reien volgen tot op ‘t laatst. Zijn rondvaart bij de opnamen van een recent tv-programma zou zijn laatste worden. Edmond Coucke nam zijn droom mee op zijn volgende tocht. De bootsman, net honderd geworden, overleed kort voor het jaareinde.

De reien terug openwerken op het Zand, ook Michel Van Maele droomde ervan … Het zou de droom van Edmond een stuk dichterbij brengen …

Gepost in Het Brugge van nu, Van toeristen | 16 reacties

Mon père disait …

Engeland en Brugge hebben iets met mekaar. Die ‘Britse veertiendaagse’ die wij hier in de jaren zestig organiseerden, die kwam niet zomaar uit de lucht vallen. In de middeleeuwen was er al die Engelse wol die werd ingehaald. Heel veel wol voor onze lakennijverheid, aangevoerd langs de Spiegelrei waar je de Engelsestraat treft. En op een gevel aan de Hoogstraat prijkt op een gewichtige gedenksteen de Engelse koning Karel II. Hij huurde hier een paar jaar een Airbnb, wegens verbannen uit zijn koninkrijk. Op dat basreliëf draagt hij zo’n belachelijke pruik, zoals al wie zichzelf hoog inschatte in de jaren zestienhonderd.

En herinnert u zich nog wat Jacques Brel zijn vader liet vertellen in ‘Mon père disait’, dat schrijnend schone lied van hem?  Dat ooit, in een ver verleden, de noorderwind een gat sloeg tussen Zeebrugge en Engeland. Londen is gewoon een afgedreven voorstad van Brugge. Een niet onaangename gedachte, ontsproten uit de verbeelding van romanticus Brel.

Je kan best wat argumenten verzinnen om zoiets te weerleggen. Maar misschien, heel misschien kunnen een paar dingen voor twijfel zorgen. Daar ging ik naar op zoek. En wie zoekt, vindt soms. In een recent artikel in een krant. Waarin stond dat de West-Vlaming doorgaans beter zijn draai vindt in de Engelse taal dan andere landgenoten. Dan word je nieuwsgierig, net als de journalist die dat schreef. Hij vond een verklaring aan de Kulak, bij een prof die daarvoor gestudeerd heeft. Die volgde een ‘historisch taalkundige piste die aantoont dat er diepe verbanden zijn tussen het Engels en het West-Vlaamse dialect’. Dan worden we wakker, zie!

In de vroegste middeleeuwen zou zich in onze contreien een Germaans volk hebben gevestigd dat de Ingweonen werd genoemd. Neen, da’s geen spellingsfout en neen, ik had er ook nooit van gehoord. En die gasten spraken … Ingweoons. Volgens die prof was dat een heel ander dialect dan dat van de Franken, verderop in het oosten. Die overwonnen op termijn de Ingweonen, maar van dat Ingweoons bleven sporen bewaard … in het West-Vlaams! En wat is ook een Ingweoonse taal? U raadt het … het Engels! Daarom kunnen West-Vlamingen tot vandaag beter overweg met de taal van over de Noordzee.
Die prof kon dat allemaal uitleggen. Maar als ik hem een keer tegenkom, wil ik hem toch iets laten horen. Dat lied van Jacques Brel. Want al goed en wel van die Ingweonen, maar hoe kwamen die hier terecht? Niet door de kanaaltunnel, me dunkt. Neen, ze kwamen te voet. Lang voor de noorderwind tussen Zeebrugge en Engeland dat gat sloeg dat we Noordzee noemen, lag er vast wel ergens een pad dat hen hierheen leidde. ’t Was een eind wandelen, maar toch. Ge ziet, ge moet geen professor zijn voor zo’n uitleg. Naar de juiste liedjes luisteren volstaat.

Mocht u zich afvragen hoe dat ook weer ging, ‘Mon père disait’ van Jacques Brel, je hoort het hier.

Gepost in Het Brugge van toen | 1 reactie

Ken je Marechal al?

Amai, dat was even diep ademhalen. Ik dacht, ik schrijf een keer over de Brugse politiek. Mensen die zich wel eens vragen stellen, stellen zich op zo’n moment de vraag wat ‘politiek’ eigenlijk is. En da’s zo’n beetje zoals zeggen wat wind is. Het kleinste kind weet dat, je hoeft het niet uit te leggen. En da’s maar goed ook, probeer het maar een keer.
En dus ging ik omtrent politiek op zoek in de wereldwijde encyclopedie. En daar staat … diep ademhalen, dus: ‘Politiek is de wijze waarop in een samenleving de belangentegenstellingen van groepen en individuen tot hun recht komen – meestal op basis van onderhandelingen – op de verschillende bestuurlijke en maatschappelijke niveaus.’

Poepsimpel dus. En toch komt het voor dat het beoefenen van politiek tot enige frustratie leidt. Dat wordt bevestigd, onlangs in de krant. Door Brugs schepen van Personeel en Welzijn Martine Matthys, nog wel. Want met de jaarwende gaf Martine haar sjerp door aan jongere partijgenoot Pieter Marechal. En naar eigen zeggen niet met volle goesting. Ze ging graag nog twee jaar door, tot aan haar pensioen. Nu moet Martine nog een tijd aan ’t werk ‘in de echte wereld’. Zullen we lachen? Van mij mocht ze blijven tot op ’t eind van deze legislatuur, de paar keer dat ik kort met haar babbelde, babbelde ik met een genuanceerd denkende madam. Genuanceerd denkende madammen vind je in wel meer politieke hoeken, daar gaat het even niet over. Maar een momentje, hier is nog een argument.
Natuurlijk heeft zo’n wissel van de wacht, midden in ’t spel, van doen met jong politiek volk dat graag wat naambekendheid wil tegen de volgende verkiezingsronde. Wat doorgaans aardig lukt met zo’n schepenpost. De kiezer heeft daar begrip voor, maar zelf heeft ie er niks aan. En de mensen die op de betrokken stadsdiensten het dagelijks werk doen, wat hebben die daaraan? De kans dat haar opvolger na de volgende kiesronde dezelfde bevoegdheden behoudt is niet reuzegroot en dan hebben ze daar wéér een nieuwe baas. Optimaal voor ’t reilen en zeilen op zo’n dienst? ’t Is maar een keer vragen.
Maar anderzijds zien we graag dat nog altijd jong volk zijn neus aan ’t venster steekt. In dit geval de neus van Pieter Marechal. ’t Is nog vier jaar voor we weer een gemeenteraad kiezen. En tegen die tijd kennen we allemaal uw naam, Pieter. Bedenk alvast maar een nieuwe slogan, die wat flauwe van de vorige verkiezing heb je dan niet meer van doen.

Gepost in Het Brugge van nu, Van Brugse politiek | Plaats een reactie

Goeie raad voor stadionbouwers

De jaren negentig. Sint-Andries is voetballand. Supporteren op Olympia, nakaarten op de Platse. Tot tevredenheid van sommigen, tot ergernis van anderen.  Maar dan organiseert ons land samen met Nederland “Euro 2000”. En moet het Olympiastadion flink worden aangepast. Met subsidiegeld van de Vlaamse overheid die als tegenzet een andere, meer Vlaamse stadionnaam verwacht. Iemand oppert “Flandriastadion”. Andries Van den Abeele bedenkt het aantrekkelijke “Noordzeestadion”. Het wordt Jan Breydelstadion. Een idee, zegt men, van burgemeester Patrick Moenaert. Als niet-voetbalkenner denkt die wellicht dat Jan Breydel een gevierde  Brugse midvoor is geweest. En wie weet, misschien heeft ie gelijk. Trapten die middeleeuwers wel af en toe een balletje.
In januari 1999 wordt in het flink verbouwde Jan Breydelstadion de eerste match gespeeld. Club-Anderlecht, een wedstrijd om vlug te vergeten: herrieschoppers breken een aanzienlijk deel van de splinternieuwe zitjes af. Herrievolk van Anderlecht, ge ziet dat van hier. Maar niet getreurd, want enkele maanden later, op zaterdag 22 mei, wordt Jan Breydel ingehuldigd.
De eerst binnen sijpelende bezoekers krijgen een Brugs voorprogramma: Hideaway, Jazzylipsy en Main Street met J.C.Wolf, onze bloedeigen Joe Cocker. En de speelschaar van de Frères. Volgt een avond met hoog “Night of the Proms”-gehalte. Carl Huybrechts als presenator inbegrepen. Robert Groslot dirigeert en de Brugse koren Cantores en Vagantes Morborum doen “We are the champions”, de triomfmars uit “Aida”, een stukje Carmina Burana

Ook op het podium: Will Tura en René Froger. En Paul Michiels. Worlds Apart, herinnert iemand zich dat boysbandje? En Umberto Tozzi. In de voorbereiding van het feest werd Axelle Red genoemd. En de Franse diva Patricia Kaas. Maar die staan uiteindelijk niet op de loonlijst. Wie laat het ook afweten? Het publiek laat het afweten. Er is volk, jawel, maar minder, véél minder dan verhoopt.  De toegangsprijs, zeggen de enen. Er ontbreekt een echt grote ster op de affiche, zeggen de anderen.
En stel nu eens, vraagt de afficheliefhebber zich af, dat ook de opmaak van de affiche een rol heeft gespeeld. Groene en blauwe achtergrond, hoe kan het anders. Een gezapig, vet lettertype, dat wel, maar een opmaak zo warrig als wat. Een allegaartje van foto’s: eentje scherp, eentje wazig; eentje ten voeten uit, eentje in close-up. Willekeurig tussen  kleurfoto’s een zwart-wit foto: het lijkt wel de hoes van een foute verzamel-cd. Dus als u het ons vraagt: ’t lag aan de affiche. Eén goeie raad voor wie ooit in het Brugse een nieuw voetbalstadion wil inhuldigen – je weet nooit dat iemand op dàt idee komt: u wil veel volk op het feestje? Maak werk van uw affiche!

Gepost in Van Brugs voetbal, Van feesten en vieren, Van sport in 't algemeen, Van zingen en spelen | 1 reactie

Kapucijnen

’t Was op zo’n zomerkamp bij het kampvuur. Met ons laatste lied richtten we ons tot de schepper met de melding ‘O Heer, d’avond is neergekomen’. Alsof de Heer dat zelf niet wist. Melancholischer worden deuntjes niet, dus wie wat heimwee had naar moeder thuis, pinkte stillekes een traantje weg zonder dat iemand het zag. En zelfs de grapjas van dienst werd stil. Perfecte overgang naar de slaapzak. Want we waren moe na een dolle dag en een avond luidkeels mee gedreunde kampklassiekers. Eentje daarvan was zo’n nonsenslied, ‘De Jef van de kapucienen’. Of was het ‘De chef van de kapucienen’? Dat deed er niet toe en wat die ‘kapucienen waren ook niet, maar leutig was het wel.

Maar was het helemaal toeval dat precies de paters kapucijnen met zo’n lied werden bedacht? Er zijn ook benedictijnen of cisterciënzers, maar dat bekt niet zo vlot. En bovendien, als je één kloosterorde met volkse deuntjes in verband kan brengen, dan zijn het de Kapucijnen!
Dat zit zo. De Kapucijnenorde, dat zijn eigenlijk Franciscanen die vonden dat de leer van Franciscus van Assisi strikt gevolgd moest worden. Met bescheidenheid als ordewoord. En sinds ze in de jaren 1600 in Brugge hun eerste klooster bouwden, bij het Zand op de plek waar nu het Concertgebouw staat, hadden ze de gewone Bruggeling aan hun kant. Zo stonden ze als verzorgers paraat als één of andere ziekte uitbrak. En ze hadden altijd ladders en blusmateriaal bij de hand, voor ’t geval er ergens brand uitbrak. Toonbeelden van dienstbaarheid, kortom.


Brugge stond dan ook in rep en roer, toen hun klooster werd opgedoekt om op het Zand het toenmalige station meer ruimte te geven. Uiteindelijk kregen ze een nieuwe stek, tussen de Maagdenstraat en de Boeveriestraat. De Bruggeling bleef op hen rekenen, ook voor minder voor de hand liggende karweien. In het volkse Brugge kwamen de kindjes niet uit de kolen en de ooievaar bracht ze evenmin. Neen, de Kapucijnen zorgden daar op één of andere mysterieuze wijze voor. Nog altijd vind je op de koer voor hun kerk een kapelletje met de Moeder Gods die aanbeden wordt door vrouwen die hopen op een zwangerschap. Zal dat nog kunnen, nu dit najaar de laatste Kapucijn er de kerkdeur dichttrok? Want ja, ’t is zover. Enkele jaren geleden kwam aan de overkant een einde aan de eeuwenoude aanwezigheid van de zusters van de Godelieveabdij. En nu sluiten ook de Kapucijnen hun klooster. Net als de abdij gaat ook hun stek in winterslaap. Hopend op een schone morgen. d’ Avond is neergekomen.

Gepost in Van zin, zen en zijn | 4 reacties

Arid in concert … in de Magdalenazaal …

Ze zijn eraan begonnen, aan de nieuwe concertzaal voor Cactus Club. Het muziekcentrum komt langs de Bargeweg, onderaan de hoge brug nabij ’t station, bij de parking voor toeristenbussen. Als alles volgens plan verloopt, weerklinkt daar in de lente van 2022 het eerste muziekske, voor 700 toeschouwers.
Toen het nog jonge Arid destijds in 2002 aantrad in de Magdalenazaal, was dat het eerste concert dat Cactus daar organiseerde, nadat ze de kelderdeur van hun Cactus Club in de Sint-Jacobsstraat achter zich dicht trokken …
A propos, Arid was de band rond zanger Jasper Steverlinck en Bruggeling Steven Van Havere. Da’s de knaap die in zijn thuisstad precies tien jaar na dit concert Metronoom zou oprichten, de ‘muziekschool’ bij de Dampoort.

Gepost in Van gitaren en drums, Van zingen en spelen | Plaats een reactie

Het cactusfestival en zijn affiches …

Ze stonden al sinds tijden op de website, maar met meer dan een handvol waren ze niet, de affiches van ’t Cactusfestival. Vandaag is hun geduld beloond en kregen ze gezelschap van een hele reeks van jaren ver. Het Cactusfestival, groot en klein, van op ’t Sint-Amandspleintje tot de jongste editie … van 2019. Neen, die van 2020 zal altijd blijven ontbreken …
U vindt de affiches in deze map: www.bruggeinaffiches.be/mappen/752

Gepost in Van 't Cactusfestival, Van gitaren en drums, Van zingen en spelen | Plaats een reactie

Orgels …

In de Onze-Lieve-Vrouwkerk wachten ze ongeduldig op de restauratie van hun orgel, het stond onlangs in de krant. Waaraan denkt u bij het woord ‘orgel’? Misschien zit u ineens weer in de zondagsmis, op zo’n ongemakkelijke kerkstoel, terwijl u een geeuw onderdrukt omdat het weer héél lang duurt. Of is het woord ‘orgel’ een vergeelde foto van een oud familiefeest? Nonkels en tantes die dansen op de zanderige deuntjes van zo’n hammondorgel waarop een kettingrokend jongmens de hits van ’t moment door de mangel haalt. Of neen, u bent een echte liefhebber die een orgelconcert in de kathedraal weet te appreciëren. Met orgels kunnen we alle kanten op.


En wie weet, herinnert u zich het orgelmuseum. We hebben hier in Brugge onze Primitieven en kant en meer kostbaarheden. Maar, jongere lezer, ooit hadden we ook een museum vol orgels. Op ’t Zand, in het pand waar je tot voor kort in de Wibra voor kleingeld kleinoden trof. Daar werd ons orgelmuseum open gehouden. Eigenlijk gebeurde dat open houden aan de achterkant van het gebouw. Dat perceel loopt helemaal door tot aan het beursplein en daar was de ingang. En eenmaal binnen vond je dus die verzameling dansorgels. Ooit stond in elk café dat zichzelf respecteerde zo’n automatisch orkest. Pas toen in de jaren vijftig de jukebox opgang maakte, werd het dansorgel naar de uitgang van het uitgaansleven geleid.


’t Waren ambachtelijke hoogstandjes, van Decap, Mortier, Hooghuys, namen van bouwers die klonken als …  nou ja, als een orgel. En in ons museum kon je op de deuntjes die er klonken een dansje placeren. Een walsje van Strauss of de vogeltjesdans. In welk museum kan je dat? Enfin, het concept sprak tot de verbeelding. Ook van Japanners, en dat zou zo zijn gevolgen hebben.
Ooit stond de wieg van die collectie in Koksijde. Een opkoper van occasie auto’s kocht zo’n muziekmeubel, kreeg de smaak te pakken en sloeg aan ’t verzamelen. Automatische orkesten in alle denkbare formaten, materialen en kleuren. En midden de jaren tachtig kwamen die in Brugge terecht.
Maar voor alles is een tijd, aan die wetmatigheid ontkomt ook een orgelmuseum niet. En wat ooit begon als een verzameling in Koksijde, verkaste ergens rond het jaar negentig van vorige eeuw naar … Japan. Komt ervan, als ge Japanse toeristen binnenhaalt!
Klinkt als een ietwat droevig eind, maar gaat u even zitten, dan melden wij u het èchte einde. Of toch wat ons daarover werd verteld. In Japan vonden de orgels onderdak in een museum. En geloof het of niet, Matsushima, de stad waar het museum stond, viel in 2001 ten prooi aan de fameuze tsunami. Wat zich rond de kernreactor van Fukushima voltrok was buiten alle proportie. Vergeleken daarmee is de schade die werd aangericht aan een collectie dansorgels in een stad, verderop in het land, klein bier. Maar toch. Arme orgels.
Wat er uiteindelijk terecht kwam van de pronkstukken, het is ons op dit moment niet duidelijk. Iemand ginder in Japan in de buurt geweest, onlangs? We vernemen het graag. Want ’t blijft toch ook een beetje ons museum, hé.
Hier hebben we geen dansmachines meer. Hoewel. In ’t Boudewijnpark hebben ze nog een groot automatisch orgel. Het was er lange tijd blikvanger, eentje van Hooghuys, één van die grote namen in het milieu. Het staat in de coulissen van één van de feestzalen stof te vergaren, weten we uit welingelichte bron. Misschien kunnen ze er in de Onze-Lieve-Vrouwekerk iets mee aanvangen, in afwachting van de restauratie van hun kerkorgel?

En we hebben voor dit verhaal nog een bemoedigend slot voorzien, waarde lezer. Zo zijn we. Want wat vonden we? In het schone dorp Leffinge woont Eddy Goderis. En weet je waaraan die mens zijn hart verloor? Ja, hoor, dansorgels! ‘De Zoeten Orgel’ heet zijn collectie en die kan je bezoeken. Alle praktische info vind je op
https://www.kusterfgoed.be/erfgoedspelers/
Doe je de groeten aan Eddy? En vraag een liedje aan voor mij, wil je? Ge moogt zelf kiezen.

Gepost in Van zingen en spelen | Plaats een reactie

Stille tijden …

Er passeert net een trein, dat maakt even wat verschil, maar voor de rest zijn ’t stille tijden voor de verzamelaar van Brugse affiches.
Maar kijk, omtrent die stille tijden prijken hier en daar … affiches. En ja, ook die zoeken een verzamelaar die ze wil bewaren …

Gepost in Over affiches verzamelen | Plaats een reactie

De Gouden Boomstoet … toch een nieuwe editie.

Hoelang hebben we gezocht naar alle affiches van de Praalstoet van de Gouden Boom? Een kwarteeuw? Maar kijk, gezocht en gevonden. Er is nu een plek waar je ze allemaal bijeen vindt. De ‘Gouden Boomstoet’, zoals hij doorgaans genoemd wordt, kende tot nu dertien edities. Da’s goed voor negentien affiches in onze collectie. Negentien? Jawel, er is er eentje bij zonder datum, een extraatje uit de jaren tachtig. En ook een affiche die de publicatie van een boek aankondigt. En bij de jongste uitgang van de stoet werden ook drie affiches verspreid waarmee de Bruggeling werd aangepord om als figurant mee op te stappen.
De eerste editie van de stoet trok door Brugge in de zomer van 1958, naar aanleiding van de wereldtentoonstelling in Brussel. En sindsdien om de vijf jaar, ongeveer. Ongeveer, want nu en dan werd aan die lustrum-traditie wat gesleuteld. In 2017 zat Brugge de jongste jaargang van het spektakel. En werd even gefluisterd dat het misschien wel de laatste keer zou kunnen zijn, maar inmiddels horen we geruchten vanuit Brugge Plus. Dat er toch weer gesleuteld wordt aan een nieuwe rondgang. In 2022, weten ‘welingelichte bronnen’.
Je ziet alle affiches op www.bruggeinaffiches.be/mappen/620a. Waarin ook affiches van onder meer de Heilig Bloed Processie en de Reiefeesten onderdak vinden.

Gepost in Van stoeten en processies | Plaats een reactie